شما اینجا هستید

تاریخ های مهم

مهلت دریافت مقالات: 20 فروردین 98

(مقالات بصورت کامل و چکیده پذیرفته می شود)

 

داوری مقالات: اعلام نتایج داوری مقالات حداکثر یک هفته پس از ارسال به دبیرخانه

 

ثبت نام در همایش:  20 فروردین 98

 

برگزاری همایش: 28 فروردین 98