شما اینجا هستید

محل برگزاری

محل برگزاری همایش

کاشمر، بلوار سید مرتضی، مرکز آموزش عالی کاشمر، سالن همایش دکتر مسیح دانشوری